Gıda Güvenliği Politikamız

Gıda sektöründe soslar, konserveler, baharat karışımları, takviye edici gıdalar üretim alanında faaliyet gösteren son teknoloji makineler ve eğitimli üretim ekibi ile donatılmış olan firmamızda hijyenik ve kaliteli gıda ürünleri işlemenin hassaslığını ve önemini bilerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun, her kesimin güvenle tüketebileceği sağlıklı ve lezzetli ürünler üretmek.

1. Ürünlerimizin hazırlanmasından tüketim aşamasına kadar geçen süreçlerde karşılaşılabilecek gıda güvenliği tehlikelerini önlemek ve yönetmek; gıdaların özgünlüğünü (otantisite) bozan tehlikeleri etkin takip etmek, dinamik kontrolünü ve sürekliliğini sağlamak.

2. Kuruluşumuzun tüm birimlerinde, “Kalite ve Gıda Güvenliğinin Herkesin İşi Olduğu” ilkesinden yola çıkarak, iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, gıda güvenliğine aykırı ve bozucu tehlikelerden kaynaklanan riskleri minimize etmek.

3. İlkeli, çağdaş ve çalışan memnuniyetinin gözetildiği bir yönetim anlayışı ile kuruluşumuzun bütün kademelerinde problem çözen ve yaptıkları işi sahiplenen personel yetiştirmek, kalite ve gıda güvenliği bilincini geliştirmek üzere sürekli eğitim programları düzenlemek, onlara kalite ve gıda güvenliği ile ilgili planlanmış görev,yetki ve sorumlulukları vermek, kalitenin ancak firmasını seven, yaptığı işten zevk alan çalışanlar tarafından sürekli sağlanacağı prensibi ile çalışanlarımızın memnuniyetini en yüksek düzeyde sağlamak.

4. Kalite ve gıda güvenliği sistemimizi uluslararası standartlara, çağın gerekliliklerine, teknolojik gelişmelere ve müşterilerin talep ve beklentilerine göre sürekli iyileştirmek.

MİSYONUMUZ: Hijyenik ve kaliteli gıda ürünleri işlemenin hassaslığı ve önemini bilerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun, herkesin güvenle tüketebileceği ürünleri topluma kazandırmak. Firmamızın sahip olduğu kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek dünyanın her yerinde kabul gören, standartlaşmış ürünler üretmek.
Markalarımızın küresel boyutta tanınmasını ve mümkün olan bütün pazarlara ulaşmalarını sağlamak.

VİZYONUMUZ: Sopho Gıda olarak, vizyonumuzu sürekli iyileştirmenin bir parçası olarak görüyor, yaptığımız her işte aynı özen ve şevkle uygulanmasına çalışarak, firmamızı sektöre liderlik eden ve gıptayla izlenen bir firma durumuna getirmeye hedefliyoruz.